Tarieven

& afspraak maken

Eerste sessie

€ 70,-

 • verkenning van uw klachten
 • behandeling 1,5 uur
 • op afspraak
 • Betaling: contant of digitaal via betaalverzoek, vrijgesteld van btw.

elke volgende behandeling

€ 70,-

 • behandeling 1 uur
 • op afspraak
 • Betaling: contant of digitaal via betaalverzoek, vrijgesteld van btw.

Verzekering & Privacy

Aangesloten bij
Beroepsvereniging en platform voor integratieve gezondheidszorg, VBAG,
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, RBCZ 
AGB-code: 90035662
AGB-code praktijk: 90014541
KvK: 30259424, BTW-ID: NL1126.87.131.B01, klachtenreglement TCZ

Zorgverzekering
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden de therapie in hun aanvullende verzekering. Kijk hier https://www.zorgwijzer.nl  voor een overzicht.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota: Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats,
 • jouw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling, “Consult Cranio-sacraal therapie‘’
 • prestatiecode betreffende de behandeling,
 • de kosten van het consult,

Klachten
Ik streef ernaar om je zo goed mogelijk te behandelen, zodat je in volle tevredenheid de praktijk verlaat. Indien je toch klachten hebt, dan zoeken we samen naar een oplossing. Blijkt dat wij er samen niet uitkomen, dan is de klachten en geschillen commissie van de VBAG de instantie die je verder zal helpen. https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Afspraak afzeggen

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de behandeling kosteloos worden afgezegd. Bel je later, dan zie ik me genoodzaakt om 75% van het behandeltarief in rekening te brengen, omdat het dan niet mogelijk is een andere client op de vrijgekomen plek te plaatsen.